Kindercoaching

Wat is kindercoaching? Wanneer kan je bij ons terecht?

Heeft je kind te maken met pesten, een leerstoornis, een gedragsprobleem, een eetstoornis, … . Voelt je kind zich niet goed in zijn vel? Is het vaak boos, verdrietig, angstig, …? Als kindercoach kijken we achter het gedrag en gaan we samen met het kind aan de slag om problemen aan te pakken. We gaan oplossingsgericht te werk, zetten de talenten van je kind in de kijker, stimuleren zelfredzaamheid en vergroten het zelfvertrouwen. Daarnaast bekijken we ook hoe jij als ouder met je kind aan de slag kan gaan.

Wanneer we merken dat het probleem verder reikt dan onze expertise, gaan we graag samen op zoek naar een andere professional.

Hoe gaan we te werk?

tak
  1. Intakegesprek (ouders en coach): Tijdens dit gesprek vormen we ons een beeld van de ontwikkeling van je kind en willen we de hulpvraag van de ouders duidelijk krijgen.
  2. Talentenonderzoek (kind en coach – ouders mogen indien gewenst observeren): omdat we oprecht geloven in de kracht van positieve emoties, starten we een traject binnen kindercoaching vrijwel steeds met een talentenonderzoek. We brengen de talenten van je kind in kaart en vormen een eerste beeld van de hulpvraag van je kind. (meer weten? Zie ook de rubriek kindertalentenfluisteraar)
  3. Coachingsessies: Nu gaan we echt aan de slag! Via gesprekken en mini-experimentjes bekijken we welke talenten, kennis en/of vaardigheden we kunnen inzetten om een bepaalde uitdaging aan te pakken. We bespreken wat werkte, wat niet en waarom dit zo was. Of we gaan samen op Schateiland Expeditie en ontdekken zo bijvoorbeeld wie in onze veilige haven zit, bij wie we steeds terecht kunnen. We leren groeidenken en kijken naar het positieve, naar onze innerlijke kracht.
  4. Eindevaluatie: na afloop bekijken we samen of de hulpvraag beantwoord werd. We bespreken zowel de doelen als het proces, de samenwerking, … .
  5. Follow-up: na enkele weken of maanden nemen we opnieuw contact op en horen we graag hoe het met jullie gaat.

Tarieven

Service
Prijs
Intakegesprek (+/- 30 min.)
€35
Coachingsessies (45 - 60 min.)
€55
Eindevaluatie (+/- 30 min.)
€35

Voor de sessies binnen de kindercoaching is er helaas geen terugbetaling via de mutualiteit mogelijk.